• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Thầy xem giúp em với ạ.

Nguyễn thị thanh thúy

Lính Dự bị
Joined
Jul 30, 2020
Messages
7
Reaction score
3
Points
3
Age
24
Location
Daklak
Câu 2

请根据以下情景,编写一段对话:

 • 角色:天马公司的经理和一家企业管理咨询公司的咨询师。
 • 任务:天马公司现在希望进入上海市场,经理向咨询师咨询。


商务咨询​

顾问:你好!你叫什么名字?

天马经理:我叫李红是天马公司的经理。

顾问:认识你我很高兴。请问有什么事我可以帮忙吗?

天马经理:我们的公司在北京很成功,所以希望能进入上海市场。

顾问:你们的公司调查北京市场过了吗?

天马经理:调查过了,我们已经做了不少调查。 我们觉得上海市场非常好,很多伙伴,还有厂房很大。

顾问:你们应该找一家上海的公司做合作伙伴会容易一下。

天马经理:对了。我们可以提供合资企业的资金,技术和管理。

顾问:那就找可以提供员工和销售渠道的合作企业。
天马经理:你对地方的一定很了解,你能给我推荐一些厂房好不好?

顾问:好啊。你们的公司有几部门?多少员工?

天马经理:我们的公司有 5 部:一个是开发生产部,一个是市场营销部,一个是财务部,一个是会计部,还有管理服务部。我们的公司有 300 员工左右。

顾问:那我能给你推荐一间 300 平米房的厂房,还有办公室有 5 个层。

天马经理:那就太好了。你对当地的企业一定也很了解,你可以给我推荐几家吗?

顾问:明天下午我跟你一起去看厂房和办公室。我向你推荐 2 家企业,他们都有自己不同的经营或销售优势。

天马经理:好啊明天我们一起去吧。还有我想先和最有销售优势的几家企业谈谈。

顾问:好的。那我们马上联系,安排你和他们见面。

天马经理:谢谢你。祝我们合作成功, 再见。

顾问:再见。
 
Câu 2

请根据以下情景,编写一段对话:

 • 角色:天马公司的经理和一家企业管理咨询公司的咨询师。
 • 任务:天马公司现在希望进入上海市场,经理向咨询师咨询。


商务咨询​

顾问:你好!你叫什么名字?

天马经理:我叫李红是天马公司的经理。

顾问:认识你我很高兴。请问有什么事我可以帮忙吗?

天马经理:我们的公司在北京很成功,所以希望能进入上海市场。

顾问:你们的公司调查北京市场过了吗?

天马经理:调查过了,我们已经做了不少调查。 我们觉得上海市场非常好,很多伙伴,还有厂房很大。

顾问:你们应该找一家上海的公司做合作伙伴会容易一下。

天马经理:对了。我们可以提供合资企业的资金,技术和管理。

顾问:那就找可以提供员工和销售渠道的合作企业。
天马经理:你对地方的一定很了解,你能给我推荐一些厂房好不好?

顾问:好啊。你们的公司有几部门?多少员工?

天马经理:我们的公司有 5 部:一个是开发生产部,一个是市场营销部,一个是财务部,一个是会计部,还有管理服务部。我们的公司有 300 员工左右。

顾问:那我能给你推荐一间 300 平米房的厂房,还有办公室有 5 个层。

天马经理:那就太好了。你对当地的企业一定也很了解,你可以给我推荐几家吗?

顾问:明天下午我跟你一起去看厂房和办公室。我向你推荐 2 家企业,他们都有自己不同的经营或销售优势。

天马经理:好啊明天我们一起去吧。还有我想先和最有销售优势的几家企业谈谈。

顾问:好的。那我们马上联系,安排你和他们见面。

天马经理:谢谢你。祝我们合作成功, 再见。

顾问:再见。
Hội thoại trên có một số lỗi cơ bản về ngữ pháp tiếng Trung, Thầy sửa lại như sau:

你们的公司调查北京市场过了吗?=> 你们的公司在北京市场调查过吗?

你们应该找一家上海的公司做合作伙伴会容易一下。=> bỏ 下 thay bằng 些 hoặc 点

你对地方的一定很了解,你能给我推荐一些厂房好不好? => 你对当地一定很了解,你可以给我推荐一些厂家吗?

还有办公室有 5 个层。=> 有5层的办公楼

还有我想先和最有销售优势的几家企业谈谈。=> bỏ từ 还有

那我们马上联系 => thiếu Tân ngữ, liên hệ ai, 那我们马上联系他们。
 
Last edited:
Back
Top