• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Tiếng Trung Thương mại nâng cao bài 10 Uyển Vy

Lớp học tiếng Trung Thương mại nâng cao Thầy Vũ


Khóa học tiếng Trung Thương mại nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung Thương mại đàm phán của Th.S Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài 10 lớp tiếng Trung giao tiếp Thương mại nâng cao của Em Uyển Vy. Bài giảng hôm nay sẽ rất quan trọng, chúng ta sẽ có thêm một loạt từ vựng tiếng Trung Thương mại nâng cao trong bài học này, ngoài ra, những thuật ngữ tiếng Trung Thương mại trong sách giáo khoa lớp tiếng Trung Thương mại cũng rất quan trọng, các bạn chú ý ghi chép vào vở đầy đủ và cận thận nhé.


Các bạn xem lại nội dung kiến thức tiếng Trung Thương mại hôm trước tại link bên dưới.

Tiếng Trung Thương mại nâng cao bài 9

Tổng hợp toàn bộ video bài giảng lớp tiếng Trung Thương mại nâng cao trong chuyên mục bên dưới.

Chuyên mục học tiếng Trung Thương mại nâng cao

Bạn nào đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype thì đăng ký tại link bên dưới nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype

Khóa học tiếng Trung giao tiếp online Thương mại đàm phán cơ bản đến nâng cao được giảng dạy theo bộ giáo trình bài giảng tiếng Trung Thương mại toàn tập của Thầy Vũ. Toàn bộ video bài giảng này được lưu trữ trong diễn đàn học tiếng Trung online ChineMaster.

Các bạn có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Last edited:
年终奖励结算后汇付一次佣金。
 
年终奖励结算后汇付一次佣金 niánzhōng jiǎnglì jiésuàn hòu huìfùyí cì yōngjīn
 
贵公司不能招揽或接受到上海以外地区销售的订单。
 
贵公司不能招揽或接受到上海以外地区销售的订单 guì gōngsī bù néng zhāolǎn huò jiēshòu dào shànghǎi yǐwài dìqū xiāoshòu de dìngdān
 
我们一定会保护委托人的合法权益。
 
我们一定会保护委托人的合法权益 wǒmen yídìng huì bǎohù wěituō rén de héfǎ quányì
 
她常去购物中心买名牌的化妆品 tā cháng qù gòuwù zhōngxīn mǎi míngpái de huàzhuāngpǐn
 
她常去购物中心买名牌的化妆品。
 
你发给我她的手机号好让我联系她。
 
你发给我她的手机号好让我联系她 nǐ fā gěi wǒ tā de shǒujī hào hǎo ràng wǒ liánxì tā
 
你常登陆脸书吗?
 
你常登陆脸书吗?
 
你要先登陆系统然后才能发给我短信。
 
欢迎你登录我们的系统 huānyíng nǐ dēnglù wǒmen de xìtǒng
 
欢饮你登陆我们的系统。
 
筛选新职员。
 
筛选人才。
 
通过自然的筛选。
 
Back
Top