• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Tiếng Trung Thương mại nâng cao bài 12 Uyển Vy

Khóa học tiếng Trung Thương mại online Thầy Vũ


Tiếng Trung Thương mại nâng cao bài 12 là bài giảng trực tuyến tiếp theo của Thầy Vũ trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình đào tạo tiếng Trung trực tuyến từ xa. Các bạn theo dõi thật kỹ nội dung video bài giảng này nhé.


Các bạn ôn tập lại nội dung kiến thức của bài học hôm trước tại link bên dưới.

Tiếng Trung Thương mại nâng cao bài 11

Chuyên mục học tiếng Trung Thương mại tổng hợp và lưu trữ các bài giảng Thầy Vũ dạy học tiếng Trung theo giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập.

Chuyên mục tiếng Trung thương mại online

Các bạn xem chi tiết bài giảng hôm nay trong video bên dưới nhé. Chỗ nào các bạn chưa hiểu bài thì để lại bình luận để chúng ta cùng trao đổi và thảo luận.

Trên đây là toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung thương mại chúng ta vừa được học xong. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung thương mại online này về facebook, zalo và twitter học dần nhé.
 
Last edited:
她可以用很多手段来取得胜利。
 
她可以用很多手段来取得胜利 tā kěyǐ yòng hěn duō shǒuduàn lái qǔ dé shènglì
 
我们要研究他们的促销手段。
 
我们需要研究他们的促销手段 wǒmen xūyào yánjiū tāmen de cùxiāo shǒuduàn
 
我不想用这个手段 wǒ bù xiǎng yòng zhège shǒuduàn
 
我们需要准确定位目标。
 
我们需要准确定位目标 wǒmen xūyào zhǔnquè dìngwèi mùbiāo
 
你可以给我提供准确的数据吗?
 
这个报告里的数据不准确。
 
这个报告里的数据不准确 zhège bàogào lǐ de shùjù bù zhǔnquè Số liệu trong báo cáo này không chính xác
 
你可以给我提供准确的数据吗?nǐ kěyǐ gěi wǒ tígōng zhǔnquè de shùjù ma
 
全面
我们需要全方位的研究对手公司。
 
全方位 quán fāngwèi

我们需要全方位地研究对手公司 wǒmen xūyào quánfāngwèi de yánjiū duìshǒu gōngsī
 
全面 quánmiàn

她研究得很全面 tā yánjiū de hěn quánmiàn
 
我们需要全方位、全面地研究对手公司。
 
你喜欢看电视上的科学频道吗?nǐ xǐhuān kàn diànshì shàng de kēxué píndào ma
 
科学
你喜欢看电视上的科学频道吗?
 
结论 jiélùn

请你提出这个包的结论 qǐng nǐ tíchū zhège bàogào de jiélùn
 
Back
Top