• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Tiếng Trung Thương mại online bài 12

Khóa học tiếng Trung thương mại online ChineMaster


Tiếng Trung Thương mại online bài 12 là bài giảng trực tuyến tiếp theo của khóa học tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ chuyên đào tạo tiếng Trung trực tuyến uy tín và chất lượng chỉ duy nhất có tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Các bạn chú ý xem thật kỹ nội dung kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thương mại hôm nay nhé. Thầy Vũ sẽ đưa ra rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cố định và kèm theo rất nhiều mẫu câu tiếng Trung ví dụ minh họa cho cách sử dụng các cấu trúc tiếng Trung thương mại trong văn viết và hợp đồng thương mại tiếng Trung.Trước khi đi vào phần chính của bài giảng này, chúng ta cần ôn tập lại các trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung thương mại của bài giảng hôm trước tại link bên dưới.

Tiếng Trung Thương mại online bài 11

Các bạn học viên lưu ý là để có thể tiếp thu được kiến thức tiếng Trung thương mại thì cần học hết ngữ pháp tiếng Trung cơ bản trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển nhé. Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình này thì có thể mua trực tiếp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Ngã Tư Sở Hà Nội hoặc mua tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn.

Các bạn học viên ở xa có thể lựa chọn học tiếng Trung online qua Skype cùng Thầy Vũ nhé. Hiện tại trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt thì Thầy Vũ chỉ nhận học viên đăng ký khóa học tiếng Trung trực tuyến thôi.

Khóa học tiếng Trung trực tuyến Thầy Vũ

Khóa học tiếng Trung thương mại và khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc hay còn gọi là khóa học nhập hàng Taobao 1688 Tmall đều là chương trình đào tạo trọng điểm của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Các bạn tham khảo chương trình đào tạo kiến thức order hàng Taobao Tmall 1688 ngay tại link bên dưới.

Khóa học order Taobao Tmall 1688

Các bạn học viên chưa cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản update mới nhất cho máy tính thì tải xuống ngay tại link bên dưới nhé.

Tải xuống bộ gõ tiếng Trung cho máy tính

Giáo án bài giảng trực tuyến lớp học tiếng Trung thương mại online hôm nay được trình bày rất chi tiết và tường tận, các bạn chú ý ghi chép đầy đủ vào vở nhé.
 
Last edited:

Khóa học tiếng Trung Công xưởng sản xuất ChineMaster


Chương trình đào tạo kiến thức tiếng Trung công xưởng của Thầy Vũ thiết kế giáo án và lộ trình dạy học tiếng Trung giao tiếp công xưởng, từ vựng tiếng Trung công xưởng, ngữ pháp tiếng Trung công xưởng dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung, Ngã Tư Sở, Hà Nội và học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.

Trước khi học sang khóa học tiếng Trung công xưởng, chúng ta cần nắm được một số trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung, từ vựng tiếng Trung quan trọng trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển các bạn nhé.

Các bạn chú ý bám sát tiến độ đi bài của Thầy Vũ trong video giảng bài này bằng cách gõ tiếng Trung online trên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.
 1. 改革开放 gǎigé kāifàng
 2. 政策 zhèngcè
 3. 新政策使得越南经济发展很快 xīn zhèngcè shǐde yuènán jīngjì fāzhǎn hěn kuài
 4. 用来 yònglái
 5. 刺激 cìjī
 6. 这个政策用来刺激越南经济 zhège zhèngcè yònglái cìjī yuènán jīngjì
 7. 你想改革公司的什么部门?nǐ xiǎng gǎigé gōngsī de shénme bùmén
 8. 重组 chóngzǔ
 9. 我们要重组公司的人事部门 wǒmen yào chóngzǔ gōngsī de rénshì bùmén
 10. 该公司被并购了 gāi gōngsī bèi bìnggòu le
 11. 如果你不想跟该公司竞争就把它并购吧 rúguǒ nǐ bù xiǎng gēn gāi gōngsī jìngzhēng jiù bǎ tā bìnggòu ba
 12. 你了解该企业的结构吗?nǐ liǎojiě gāi qǐyè de jiégòu ma
 13. 调整压力 tiáozhěng yālì
 14. 调整公司的人力 tiáozhěng gōngsī de rénlì
 15. 我想恭喜你发财 wǒ xiǎng gōngxǐ nǐ fācái
 16. 我能同情你公司的情况 wǒ néng tóngqíng nǐ gōngsī de qíngkuàng
 17. 你敢肯定该公司的实力很强吗?nǐ gǎn kěndìng gāi gōngsī de shílì hěn qiáng ma
 18. 我肯定她是其他公司的职员 wǒ kěndìng tā shì qítā gōngsī de zhíyuán
 19. 老同事 lǎo tóngshì
 20. 老同学 lǎo tóngxué
 21. 老朋友 lǎo péngyǒu
 22. 她老说公司的人事问题 tā lǎo shuō gōngsī de rénshì wèntí
 23. 今年我公司有两个新实习生 jīnnián wǒ gōngsī yǒu liǎng gè xīn shíxíshēng
 24. 你想在什么公司实习?nǐ xiǎng zài shénme gōngsī shíxí
 25. 我实行了很多项目 wǒ shíxíng le hěn duō xiàngmù
 26. 公司实行了新制度 gōngsī shíxíng le xīn zhìdù
 27. 事业部 shìyè bù
 28. 你去事业部找经理吧 nǐ qù shìyè bù zhǎo jīnglǐ ba
 29. 你的事业很重要 nǐ de shìyè hěn zhòngyào
 30. 老板 lǎobǎn
 31. 老总 lǎozǒng
 32. 阳总 yáng zǒng
 33. 你公司要改革旧制度 nǐ gōngsī yào gǎigé jiù zhìdù
 34. 我们要学会独立工作 wǒmen yào xué huì dúlì gōngzuò
 35. 独立自主 dúlì zìzhǔ
 36. 我们企业要独立自主来料 wǒmen qǐyè yào dúlì zìzhǔ láiliào
 37. 你能独立解决这个问题吗?nǐ néng dúlì jiějué zhège wèntí ma
 38. 这个产品由我研发 zhège chǎnpǐn yóu wǒ yánfā
 39. 你公司研发的产品质量很不错 nǐ gōngsī yánfā de chǎnpǐn zhìliàng hěn bú cuò
 40. 市场研发部门 shìchǎng yánfā bùmén
 41. 成员 chéngyuán
 42. 世界经济组织 shìjiè jīngjì zǔzhī WTO
 43. 越南是世界经济组织的成员 yuènán shì shìjiè jīngjì zǔzhī de chéngyuán
 44. 这个集团由很多成员公司组成 zhège jítuán yóu hěn duō chéngyuán gōngsī zǔchéng
 45. 相爱 xiāng ài
 46. 你们相爱几年了?nǐmen xiāng ài jǐ nián le
 47. 这个项目本来由我负责,但是现在由她负责 zhège xiàngmù běnlái yóu wǒ fùzé, dànshì xiànzài yóu tā fùzé
 48. 这个计划本来就是这样 zhège jìhuà běnlái jiùshì zhèyàng
 49. 我本来没有打算参加这个项目 wǒ běnlái méiyǒu dǎsuàn cānjiā zhège xiàngmù
 50. 你别逼我 nǐ bié bī wǒ
 51. 没想到她敢逼我 méi xiǎng dào tā gǎn bī wǒ
 52. 我的朋友已结了婚 wǒ de péngyǒu yǐ jié le hūn
 53. 你别逼她做这个工作 nǐ bié bī tā zuò zhège gōngzuò
 54. 到底你有什么意思?dàodǐ nǐ yǒu shénme yìsi
 55. 到底你找我有什么事?dàodǐ nǐ zhǎo wǒ yǒu shénme shì
 56. 你不要逼她到底 nǐ bú yào bī tā dào dǐ
 57. 你能坚持到底吗?nǐ néng jiānchí dàodǐ ma
 58. 重组公司来优化人事 chóngzǔ gōngsī lái yōuhuà rénshì
 59. 如何优化工作效果?rúhé yōuhuà gōngzuò xiàoguǒ
 60. 销售营额 xiāoshòu yíng é
 61. 如何优化销售营额?rúhé yōuhuà xiāoshòu yíng é
 62. 你负责搞这个项目吧 nǐ fùzé gǎo zhège xiàngmù ba
 63. 搞扁平化改革 gǎo biǎnpínghuà gǎigé
 64. 今年我公司得减少很多职员 jīnnián wǒ gōngsī děi jiǎnshǎo hěn duō zhíyuán
 65. 这座楼有多少层?zhè zuò lóu yǒu duōshǎo céng
 66. 级别 jíbié
 67. 她的英语水平达到什么级别? Tā de yīngyǔ shuǐpíng dádào shénme jíbié
 68. 管理层级 guǎnlǐ céngjí
 69. 公司要减少管理层级 gōngsī yào jiǎnshǎo guǎnlǐ céngjí
 70. 公司要精简管理层级 gōngsī yào jīngjiǎn guǎnlǐ céngjí
 71. 行政 xíngzhèng
 72. 精简行政机构 jīngjiǎn xíngzhèng jīgòu
 73. 生产流程 shēngchǎn liúchéng
 74. 精简生产流程 jīngjiǎn shēngchǎn liúchéng
 75. 裁员 cái yuán
 76. 裁员来精简机构 cáiyuán lái jīngjiǎn jīgòu
 77. 我的朋友被公司裁了 wǒ de péngyǒu bèi gōngsī cái le
 78. 今年我公司得进行裁员 jīnnián wǒ gōngsī děi jinxing cái yuán
 79. 副总经理 fù zǒng jīnglǐ
 80. 你向副总经理汇报工作吧 nǐ xiàng fù zǒng jīnglǐ huìbào gōngzuò ba
 81. 你的责任很重 nǐ de zérèn hěn zhòng
 82. 我的责任越来越重 wǒ de zérèn yuèláiyuè zhòng
 83. 认真 rènzhēn
 84. 她学习很认真 tā xuéxí hěn rènzhēn
 85. 认真讨论 rènzhēn tǎolùn
 86. Chủ ngữ + Vị ngữ
 87. Chủ ngữ + Trạng ngữ (nơi chốn, địa điểm, thời gian, tính chất, phương thức) + Động từ + Bổ ngữ + Tân ngữ
 88. 我今天学汉语 jīntiān wǒ xué hànyǔ
 89. 我今天喝了一瓶啤酒 wǒ jīntiān hē le yì píng píjiǔ
 90. 会议进行了认真的讨论 huìyì jinxing le rènzhēn de tǎolùn
 91. 他们进行了比较两家公司的实力 tāmen jinxing le bǐjiào liǎng jiā gōngsī de shílì
 92. 我进行过比较了 wǒ jinxing guò bǐjiào le
 93. 进行谈判 jìn xíng tánpàn
 94. 进行调查 jìn xíng diàochá
 95. 进行商谈 jìn xíng shāngtán
 96. 我们要对她进行帮助 wǒmen yào duì tā jinxing bāngzhù
 97. 当地 dāngdì
 98. 我们要对当地市场情况进行考察 wǒmen yào duì dāngdì shìchǎng qíngkuàng jìn xíng kǎochá
 99. 连英语我也不会说 lián yīngyǔ wǒ yě bú huì shuō
 100. 连汉字她都不会写 lián hànzì tā dōu bú huì xiě
 101. 昨天我没去银行取钱 zuótiān wǒ méi qù yínháng qǔqián
 102. 明天我不去办公室工作 míngtiān wǒ bú qù bàngōngshì gōngzuò
 103. 连公司的产品你也不了解,怎么能谈判成功 lián gōngsī de chǎnpǐn nǐ yě bù liǎojiě, zěnme néng tánpàn chénggōng
 104. 她给了我很多工作压力 tā gěi le wǒ hěn duō gōngzuò yālì
 105. 你公司的产品质量不合格 nǐ gōngsī de chǎnpǐn zhìliàng bù hégé
 106. 她向客户介绍公司的新产品 tā xiàng kèhù jièshào gōngsī de xīn chǎnpǐn
 107. 她能用流利的英语向客户介绍公司的新产品 tā néng yòng liúlì de yīngyǔ xiàng kèhù jièshào gōngsī de xīn chǎnpǐn
 
Last edited:
改革开放
政策
新政策使得越南经济发展很快
用来
刺激
这个政策用来刺激越南经济
你想改革公司的什么部门
我们要重铸公司的人事部门
并购
该公司被并购了
如果你不想跟该公司竞争,就把他并购吧
结构
你了解该企业的结构吗
调整
调整压力
调整公司的人力
恭喜
我想恭喜你发财
同情
我能同情你公司的情况
肯定
你敢肯定该公司的实力很强吗
我肯定,他是其他公司的职员

老同事
老同学
实习生
他老说公司的人事问题
实行
今年我公司有两个新实习生
你想在什么公司实习
实行
我实行了很多项目
制度
公司实行了新制度
事业部
行政部
你去事业部找经理吧
你的事业很重要
老总,老板
阳总
制度
你公司要改革旧制度
独立
我们要学会独立工作
独立自主
我们企业要独立自主来料
你能独立解决这个问题吗
研发
这个产品有我研发
你公司研发的产品质量很不错
市场研发部门
组成
成员
世界经济组织
越南是世界经济组织的成员国
集团
这个集团由很多成员公司组成
同病相怜
你领我把
相爱
你们相爱几年了
本来
这个项目本来由我负责,但是现在由他负责
这个计划本来就是这样
我本来没有打算参加这个项目

你别逼我
没想到他敢逼我
结婚
我的朋友一结了婚
你别逼他做这个工作
到底
到底你有什么意思
到底你找我有什么事
你不要逼他到底
你简直到底吗
重组
优化
重组公司来优化人事
如何优化工作效果
销售营额
如何优化销售营额

搞研究
你负责搞这个项目吧
扁平化
高扁平化改革
减少
今年我公司得减少很多职员
层级
这座楼有多少层
级别
他的英语水平达到什么级别
管理层级
公司要减少管理层级
精简
公司要精简管理层级
行政
精简行政机构
流程
生产流程
精简生产流程
裁员
仲裁
裁员来精简机构
我的朋友被公司裁了
今年我公司得进行裁员
汇报
汇报工作进度
你想副总经理汇报工作吧

你的责任很重
我的责任越来越重
 
会议正在进行
认真
他学习很认真
认真扰乱
今天我学汉语
我今天喝了一瓶啤酒
会议进行了认真的讨卵
比较
他进行了比较两加工的实力
我进行过比较了
进行谈判
进行调查
进行商谈
我们要对她进行帮助
当地
我们对当地市场情况进行考察
练英语我也不会说
连汉子他都不会写
昨天我没去银行取钱
明天我不去办公室工作
联公司的产品你也不了解,怎么能谈判成功
他给了我很多工作压力
你公示的产品质量不合格
他向客户介绍公司的新产品
他能用流利的英语向客户介绍公司的新产品
 
Back
Top