Tiếng Trung Thương mại Quyển 3 Bài 5 Uyển Vy

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
7,402
Reaction score
159
Points
63
Age
50
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
Gender
  1. Nam
Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản 3 bài 5 em Uyển Vy học viên lớp học tiếng Trung online qua Skype với giáo viên Chủ nhiệm Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
没想到。
我没行到这个工作这么难。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
遇见
遇到。
昨天我在银行里遇见她
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
最近我遇见很多问题
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
最近我遇到很多问题。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
太巧了
你来得很巧
真巧。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
你的信用卡里还有钱吗?
 
Top