Tiếng Trung Thương mại trung cấp Bài 10 Uyển Vy

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
7,395
Reaction score
152
Points
63
Age
50
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
Gender
 1. Nam
Giáo trình học tiếng Trung Thương mại trung cấp bài 10 lớp học tiếng Trung giao tiếp thương mại đàm phán online qua Skype em Uyển Vy do Th.S Nguyễn Minh chủ nhiệm lớp trực tiếp giảng bài trên kênh youtube học tiếng Trung online Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Chủ đề bài học hôm nay của chúng ta là Doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

 
Last edited:

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
现在你别提到工作了。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
最近你遇到什么事了?
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
到公司的路上,我遇到你的小情人。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
招聘广告。
我在公司的网站上写了招聘广告。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
广告专栏上贴着招聘启事。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
投简历。
我投了很多简历。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
你说的太多了,别说了。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
她常念叨薪水问题。
你写好简历了吗?
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
请你请教我,
请多多指教我。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
求职信
求职书。
离职
辞职
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
你会写求职书吗。
你的下月的目标是什么?
你的目标不实际。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
赚钱。
我今年的目标是赚很多钱。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
你投简历的时候要有针对性。
你要有针对性的投简历才有效果。
 
Top