Tiếng Trung Thương mại trung cấp Bài 14 Uyển Vy

Nguyễn Minh Vũ

Lính Dự bị
Joined
Oct 29, 2019
Messages
3,411
Reaction score
134
Points
63
Age
50
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
Gender
 1. Nam

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 Thầy Vũ TP HCM


Video học tiếng Trung Thương mại online lớp Thầy Vũ chủ nhiệm. Hôm nay là bài 14 trong sách giáo trình tiếng Trung Thương mại đàm phán em Uyển Vy học viên lớp tiếng Trung online qua Skype. Video bài giảng này được phát sóng tường thuật công chiếu trên kênh youtube học tiếng Trung online Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Last edited:

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
这是非常重要的素质。
销售量: luong tieu thu
营销量: luong ban hang
出售量:luong ban ra
这个月的产品销售量是多少件?
本月的营销量不太好。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
你说得这么流利挺难得到。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
你的母语是什么?
我不学母语,我学英语。
你的公司有人才吗?
她是罕见的人才。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
我的老板不喜欢人才。
我公在司急需人才。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
我的公司在急需像你这样的人才。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
我相信自己能胜任这个重任。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
公司里谁能胜任这个工作。
你能胜任这个职位吗?
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
可惜
遗憾
你没有跟我们去旅行,太可惜了。
我觉得太可惜了。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
其他, 别的。
其他人呢?
其他人很支持我。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
她的动作很协调
和谐。
她的协调能力很不错。
 
Top