• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Tiếng Trung Thương mại trung cấp Bài 15 Uyển Vy

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,359
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM


Giáo trình tiếng Trung Thương mại đàm phán bài 15 lớp học tiếng Trung online qua Skype em Uyển Vy do Thầy Vũ chủ nhiệm lớp. Video livestream bài giảng trực tuyến này được công chiếu trên kênh youtube học tiếng Trung online Trung tâm tiếng Trung uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

 
Last edited:
你公司改革吗?
通过几次改革,公司发展了很好。
为了减少公司的成本,我们需要改革管理层级。
 
收购
并购。
最近我们公司并购了几家小公司。
 
现在你公司的结构怎么样了?
我们需要调整公司的结构。
我们需要进行改革公司的结构。
 
我们需要调整公司的管理调整。
我想你应该有一定的调整。
 
恭喜你发财。
祝贺。
我可以同情你的问题。
这个事故不是我们故意的所以请你同情。
 
你敢肯定,改革以后公司会有好发展吗?
我们不敢肯定。
 
他是我的老朋友。
我的老总脾气不好,所以我不在敢办公时间里出去。
 
这个月我们公司有两个实习生来工作。
实习生的工作经验往往没有。
大学毕业的实习生往往没有工作经验。
 
理论必须与实践结合在一起才有使用价值。
 
事业部。
你去事业部找她吧。
我在事业部工作。
 
你公司的制度好吗?
公司刚改变工作制度。
 
待遇制度。
你公司的待遇制度好吗?
 
研发。
最近我公司在研发这个产品。
需要很多研发时间来推出新产品。
 
由。。。组成: do .... tao thanh
我们需要独立发展经济。
独立自由单不幸福。
 
我们公司由销售部,事业部和研发部组成的。
 
Back
Top