Tiếng Trung Thương mại trung cấp Bài 15 Uyển Vy

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
7,399
Reaction score
155
Points
63
Age
50
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
Gender
  1. Nam

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM


Giáo trình tiếng Trung Thương mại đàm phán bài 15 lớp học tiếng Trung online qua Skype em Uyển Vy do Thầy Vũ chủ nhiệm lớp. Video livestream bài giảng trực tuyến này được công chiếu trên kênh youtube học tiếng Trung online Trung tâm tiếng Trung uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

 
Last edited:

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
你公司改革吗?
通过几次改革,公司发展了很好。
为了减少公司的成本,我们需要改革管理层级。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
现在你公司的结构怎么样了?
我们需要调整公司的结构。
我们需要进行改革公司的结构。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
恭喜你发财。
祝贺。
我可以同情你的问题。
这个事故不是我们故意的所以请你同情。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
他是我的老朋友。
我的老总脾气不好,所以我不在敢办公时间里出去。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
这个月我们公司有两个实习生来工作。
实习生的工作经验往往没有。
大学毕业的实习生往往没有工作经验。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
研发。
最近我公司在研发这个产品。
需要很多研发时间来推出新产品。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,334
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
由。。。组成: do .... tao thanh
我们需要独立发展经济。
独立自由单不幸福。
 
Top