Tiếng Trung Thương mại trung cấp Bài 2 Uyển Vy

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
7,404
Reaction score
161
Points
63
Age
50
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
Gender
 1. Nam
Lớp học tiếng Trung Thương mại trung cấp bài 2 em Uyển Vy học viên lớp tiếng Trung giao tiếp online qua Skype, Giáo viên chủ nhiệm Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay là bài giảng với rất nhiều nội dung quan trọng liên quan tới cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung, rất nhiều từ vựng tiếng Trung Thương mại và tổng hợp nhiều mẫu câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề .v.v. Các bạn chú ý xem thật kỹ video bài giảng bên dưới và có chỗ nào chưa hiểu thì hỏi Thầy Vũ luôn và ngay bằng cách đăng bình luận ngay bên dưới này nha.

 
Last edited:

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
欢迎您来到我们厂参观考察。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
这是我们厂的销售经理赵伟
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
首先,我代表华美服装加工厂欢迎康总钱秘书。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
您还有什么疑问吗?
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
你们介绍得很全面。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
我们陪您在厂里四处看看。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
希望 您觉得这趟参观有收获。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
你们为在哪儿的客户加工运动装呢?
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
这笔订单是我们包工包料的。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
这条生产线很新哪。
这些是目前世界上最先进的服装生产设备。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
产品还没有生产出来。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
我们产品展示室有很多以前生产的样品。
毕竟我们从事服装加工业已经10多年了。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
贵厂生产产品的质量还不错。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
工人们的生产经验也很丰富。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
我们得产品质量都能打到客户的要求。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
复苏。
什么时候世界的经济能复苏?
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
于是我决定不选这个工厂。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,372
Reaction score
438
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
 1. Nữ
等候室。
我们在等候室见面吧。
 
Top