New profile posts

thầy ơi kênh youtube của thầy bị khóa rồi ạ ?
Em muốn học boya 2 bài 25 trở đi ah
Em cần học hán ngữ 2
Em đang học gần hết Boya 1 nhưng vẫn yếu nên thầy cho em vào Boya 1 hoặc Hán 2, nếu cả 2 thì nhất ạ. ahihi. Em cám ơn thầy
thầy ơi e muốn học hán.1 và boga1
Top