• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

tiếng trung giao tiếp

 1. N

  Học tiếng Trung theo chủ đề Chào hỏi

  Tài liệu học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng Học tiếng Trung theo chủ đề Chào hỏi gồm những mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản nhất và rất thông dụng có thể ứng dụng được vào ngay trong tiếng Trung giao tiếp hàng ngày. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo...
Top