• Lịch khai giảng Tháng 11 & Tháng 12
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 21/11/2022, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 13/12/2022, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Trang chủ

Tổng hợp tài liệu học tiếng Trung online mới nhất
Top