• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Luyện thi HSK 7 online Bài 2

Luyện thi HSK 7 online ChineMaster


Luyện thi HSK 7 online Bài 2 là nội dung giáo trình luyện thi HSK cấp tốc của Thầy Vũ chuyên luyện thi HSK 7, luyện thi HSK 8 và luyện thi HSK 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh.


Các bạn ôn tập lại nội dung kiến thức của bài học hôm qua tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 7 online Bài 1
 
Last edited:
你把那件衣服给我。
 
你把手机给我看看。
 
你把衣服洗了吗?
 
我给你把衣服洗了。
 
你把车开到这里吧。
 
你把我的书放在哪儿?
 
我把你的书芳在箱子里。
 
你把老师的钱包放在哪儿?
 
我把老师的钱包放在桌上。
 
你把衣服放在箱子里吧。
 
你把我衣服放在洗衣机里吧,
 
你把沙发搬过来吧。
 
你把花瓶放在桌上吧。
 
你把华摆在桌上吧。
 
你把钥匙借给我吧。
 
你把书放在书架芳吧。
 
你把车开到公司吧。
 
你给我吧椅子搬过来吧
 
你把房间借给我吧。
 
Back
Top